• 0
  • Shopping Cart

    0 items


    Art Central 2017

    Date: 20 - 25 March, 2017 

    Exhibiting artists: Chen Wenling, Ann Hoi, Lai Sio Kit, Li Hongbo, Lu Zhengyuan, Lv Shanchuan, Shi Jindian, Jacky Tsai, Martin Wehmer, Wong Hau Kwei, Wu Didi, Zheng Yiqiang.